Yayınlar

İş Hukuku hakkında çalışanların bilgilenmesi ve genel bilgi düzeyinin artırılması amacıyla hazırladığımız yayınlarımız sürekli olarak güncellenmektedir. Makalelerde el alınan konuların yanı sıra, ayrıca danışmak istediğiniz hususlarda bizimle doğrudan iletişime geçebilir ya da Avukata Sor sayfasından sorularınızı gönderebilirsiniz.

Yayınlarımızla ilgili soru ve önerilerinizi ayrıca [email protected] adresine iletebilirsiniz.

yayinlar-burak-demir
 • Ücreti Geç Ödenen İşçinin Hakları Nelerdir?
  Ücret, çalışanların hayatlarını sürdürebilmeleri ve ailelerini geçindirebilmeleri için büyük öneme sahiptir. İşçinin iş görme borcunun işveren nezdindeki karşılığı olan maaş; sosyal ve ekonomik istikrar için hayati bir unsurdur. Ancak, ne […]
 • Yıllık İzin Kullandırılmayan İşçinin Hakları Nelerdir?
  Yıllık izin kullandırılmayan işçinin hakları, yıllık izinlerin nasıl kullandırılmadığına göre değişkenlik göstermektedir. Çalışma hayatında yıllık ücretli izinler eksik kullandırılmakta ya da hiç kullandırılmamaktadır. Bununla beraber yıllık izinlerin parçalara bölünerek kullandırıldığı […]
 • Fazla Mesai Ücreti Ödenmeyen İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi?
  Fazla mesai ücreti ödenmeyen işçi kıdem tazminatı alabilir mi, sorusunun yanıtına bu yazımızda yer verdik. Fazla mesai ücretinin hiç ödenmemesi ya da eksik ödenmesi çalışma hayatında sık karşılaşılan bir durumdur. […]
 • İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır?
  İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır konusu özellikle işsiz kalmış kişilerin gündemini meşgul etmektedir. İşsizlik maaşı: İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanan ve işsiz kalan çalışanlara geçici bir süreliğine sağlanan maddi destektir. İşsizlik ödeneğinin […]
 • Okul Temizlik Görevlisi Mevsimlik İşçi midir?
  Okul temizlik görevlisinin yılın belli dönemlerinde çalışması nedeniyle mevsimlik işçi sayılıp sayılmayacağı tartışmalıdır. Okul temizlik görevlisinin işçinin işçilik alacakları, iş sözleşmesinin türüne göre değişir. Bu nedenle işçinin iş sözleşmesinin mevsimlik […]
 • Ücreti Ödenmeyen İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi?
  İşverenler, işçilere zamanında ve eksiksiz olarak ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Ancak, bazı durumlarda işverenler işçinin ücretini ödemeyebilir veya geç ödeyebilirler. Peki, işçinin ücretinin ödenmemesi veya geç ödenmesi durumunda kıdem tazminatı alınabilir […]
 • İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?
  İhbar tazminatı, işverenin iş sözleşmesini feshetmeden önce çalışana önceden haber verme zorunluluğu doğrultusunda ödenen bir tür tazminattır. İşverenin, işçiye uygun bir süre içerisinde bildirim yapmaması durumunda işçi, ihbar tazminatı talep […]
 • Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?
  Kıdem tazminatı hesaplaması, işçinin işe başladığı tarihten işten ayrıldığı tarihe kadar geçen süreyi dikkate alarak yapılır. Kıdem tazminatı hesaplama örneği: Diyelim ki, bir işçi şu koşullara sahip: Kıdem tazminatı = […]
 • Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Uzatılması – Objektif Şart
  YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas : 2011/6833 Karar : 2012/12210 Tarih : 04.06.2012 Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi […]
 • Hangi Durumlarda Kıdem Tazminatı Ödenmez?
  Kıdem tazminatı şartlarını sağlamayan işçiye kıdem tazminatı ödenmez. İşçiye hangi durumlarda kıdem tazminatı ödenmeyeceği kanunda tek tek belirtilmemiştir. Bunun yerine kanun metninde genel çerçeve belirlenmiş olup, işçiye hangi durumlarda kıdem […]
 • Kıdem Tazminatı Şartları
  Kıdem tazminatı şartları, işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi açısından önemlidir. Sadece kıdem tazminatı alma şartlarını taşıyan işçi kıdem tazminatına hak kazanabilir. İstifa durumunda kıdem tazminatı alınabilir mi, kıdem tazminatı koşulları […]
 • Belirli Süreli İş Sözleşmesi Kıdem Tazminatı
  Belirli süreli iş sözleşmesi kıdem tazminatı konusu, özellikle; proje bazlı, mevsimlik, geçici durumlarda çalışanlar için önemlidir. Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilerin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için İş Kanununda […]
 • Ayrımcılık Tazminatı Nedir?
  Ayrımcılık tazminatı İş Kanunu Madde 5/6’da işverenin eşit davranma yükümlülüğüne aykırı hareket etmesinin yaptırımı olarak düzenlenmiştir. İş Kanununda ayrımcılık tazminatının en fazla 4 aylık ücret kadar olabileceği hüküm altına alınmıştır. […]
 • İşçinin ve İşverenin Yükümlülükleri
  İşçi ve işverenin yükümlülükleri, ileride ortaya çıkması muhtemel uyuşmazlıkların çözümlenmesi bakımından önem taşımaktadır. İşçi ve işverenin hak ve yükümlülükleri Türk Borçlar Kanunun ve İş Kanununda düzenlenmiştir. Mevzuatta düzenlenen bu hususlara […]
 • Uzaktan Çalışma Yapan (Remote) İşçinin Hakları
  Teknolojinin yaygınlaşmasının yanı sıra, dünya çapında yaşanan salgın hastalıklarla beraber uzaktan çalışma oldukça yaygın bir duruma gelmiştir. Uzaktan çalışma, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren işverenlerin, farklı ülkelerde işçi istihdam edebilmesine katkı […]
 • İş Sözleşmesi Nedir? İş Sözleşmesi Türleri Nelerdir?
  Çalışma hayatının en önemli unsurlarından biri olan iş sözleşmesi, işçi ve işverenin hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi açısından oldukça önem taşımaktadır. Kurumsal hayatta daha çok yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi, daha […]
 • Deprem Bölgelerindeki İşçiler İçin Nakdi Ücret Desteği ve Kısa Çalışma Ödeneği
  Olağanüstü Hal Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 22 Şubat 2023 tarihinde 32112 Sayı ile Resmi Gazetede yayımlandı. Kararnamede kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret […]
 • Konut Kapıcıları ve İş Hukuku Kapsamında Hakları
  Konut kapıcıları hakkındaki hukuki düzenlemelerin hem İş Kanununda hem de yönetmelik ile belirlenmiş olması karışıklıklara yol açabilmektedir. Bu yazımızda yeni düzenlemeler ile birlikte kapıcıların İş Hukuku kapsamındaki haklarını ele aldık. […]
 • Çocuk Bakıcılığı İş Kanunu Kapsamında mıdır?
  Çocuk bakıcılığı işinin iş kanunu kapsamında olup olmaması, özellikle işçilik alacakları bakımından önem arz eder. Dadılık veya çocuk eğiticiliği olarak da tarif edilen çocuk bakıcılığı İş Kanunu kapsamında olup olmadığı […]
 • İş Kanunu Kapsamında Olmayan İşler
  İş Kanunu, işçi ve işverenin hak ve ödevlerini, işçi ile işveren arasındaki ilişkileri, işçi ile işveren arasında ortaya çıkabilecek ihtilafların nasıl çözümleneceğine dair düzenlemeler içermektedir. İş Kanunun işçilere sağladığı avantajları […]
 • Ev Hizmeti Sayılan İşler
  ÖZET : Gerçekten de davacının davalılara ait evin bahçesinde bahçe işi ile uğraştığı konusunda duraksama bulunmamaktadır. Davacı asil de 14.04.2015 tarihli duruşmadaki beyanında, davalıların villasında bahçe işlerinde çalışıp, davalıların tavuklarına […]
 • Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Hava Taşıma İşlerine İlişkin Uyuşmazlıklarda İş Mahkemesi Görevlidir
  ÖZET : Toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan hava taşıma işlerine ilişkin uyuşmazlıkların iş mahkemelerinde görülmesi gerekir. Toplu iş sözleşmesinden kaynaklanmayan uyuşmazlıklar ise, genel mahkemelerde görülür. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas : […]
 • On Günden Az Olan İzinler Dışlanamaz
  ÖZET : Yıllık izinlerin talep edilmesine rağmen çok kısa süreler ile kullandırılması işçi açısından haklı fesih sebebi olarak değerlendirilebilirse de, kullandırılan yıllık izinlerin 10 günden kısa olması nedeni ile kullanılmamış […]
 • Yıllık İzin Ücreti Son Ücret Üzerinden Hesaplanır
  ÖZET : 4857 sayılı İş Kanunu’nun 59’uncu maddesinde, iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, işçiye kullandırılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretlerin son ücret üzerinden ödeneceği hükme bağlanmıştır. Yıllık […]
 • İşsizlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?
  İşsizlik maaşı başvurusu için yapılması gerekenleri; gerekli evrakları, e-devlet başvurusunu, başvuru süresini ve diğer hususları bu yazımızda ele aldık. Buradaki adımları takip ederek işsizlik maaşı başvurusunda bulunabilirsiniz. İşsizlik Maaşı Başvurusu […]
 • Kesinleşen Mahkeme Kararı İle Geriye Dönük İşsizlik Ödeneği
  ÖZET : Davacının iş akdinin haksız olarak feshedildiğini ileri sürerek tazminat ve işçilik alacaklarını talep ettiği dosyasında, mahkemece aynen “dosyadaki bilgi, belge ve deliller göz önüne alındığında iş sözleşmesinin davacı […]
 • İşsizlik Maaşı Şartları – Hesaplama ve Başvuru
  İşsizlik maaşı, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu 46 ila 52. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Kanuna göre işsizlik maaşı ya da kanunda geçen adıyla işsizlik ödeneği; Sigortalı işsizlere kanunda belirtilen süre ve […]
 • Mevsimlik Çalışan İşçi Yıllık İzin Ücretine Hak Kazanamaz
  ÖZET : Somut olayda işçinin iş sözleşmesinin devamı sırasında kullanmadığı yıllık izinlere ait ücreti istemesi mümkün değildir. Ancak, izin hakkının bulunduğunun tespitini istemesinde hukuki menfaati vardır. Mevsimlik işçi olarak çalışan […]
 • Yıllık İzin – İşçinin Yemin Etmesi
  ÖZET : Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene aittir. İşveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlamalıdır. Bu konuda ispat yükü üzerinde olan işveren, […]
 • Fazla Mesai Ücreti – Eylemli Fesih – Kıdem Tazminatı
  ÖZET : Fazla mesai ücretleri ödenmeyen işçi, iş sözleşmesini eylemli olarak feshederek kıdem tazminatına hak kazanır. YARGITAY9. HUKUK DAİRESİ Esas : 2009/16971 Karar : 2011/19484 Tarih : 29.06.2011 Davacı, kıdem […]
 • İşçinin Küfür Etmesi – Kıdem Tazminatı – Fesih Süresi
  ÖZET : Davacının işyeri servis şoförü ile münakaşa edip küfürler sarf ettiği, bu olay üzerine davacının disiplin kuruluna verildiği, disiplin kuruluna verdiği savunmada açıkça küfür ve hakaret ettiğini kabul ettiği […]
 • Yıllık Ücretli İzin Alacağı – Takdiri İndirim
  ÖZET : Mahkemece taleplerin kısmen kabulü ile yıllık ücretli izin alacağından %20 oranında takdiri indirim yapmıştır. Yıllık ücretli izin alacağı takdiri indirime tabi tutulacak bir alacak olmayıp, Mahkemece yıllık ücretli […]
 • Askerlik Nedeniyle İş Akdinin Feshi – İhbar Tazminatı
  ÖZET : İşçinin mülga 1475 sayılı Kanun’un 14. maddesi hükümleri uyarınca emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi sebeplerle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ihbar tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır. Anılan fesihlerde işveren de […]
 • Evlilik Tazminatı İçin İş Akdinin 1 Ay İçinde Feshedilmesi Gerekir
  ÖZET : Evlilik nedeniyle kadın işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için, evlilik tarihinden itibaren bir yıl içinde hizmet akdini feshetmesi gerekir. YARGITAY9. HUKUK DAİRESİ Esas : 2001/5094 Karar : 2001/4787 […]
 • Disiplin Soruşturması Sürecinde Evlenen İşçi ve Evlilik Tazminatı
  ÖZET : Somut uyuşmazlıkta davacı işçinin yaptığı usulsüzlüklerle ilgili soruşturma başlatıldığı, davacının bu yönde savunmasının alındığı, iç denetim raporu hazırlandığı, yapılan usulüz işlemlerin düzeltilmesi aşamasında davacı işçinin 12.04.2015 tarihinde evlenip […]
 • Evlilik Nedeniyle İşten Çıkma Durumunda İhbar Tazminatı Ödenmez
  ÖZET : İhbar önelleri ve ihbar tazminatı yönlerinden taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur. Somut uyuşmazlıkda, davalı işyerinde çalışmakta olan işçinin iş akdinin feshedileceği noter ihtarnamesi ile bildirilmiş olup davacının 14 […]
 • Evlenen İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı (Evlilik Tazminatı)
  Evlenen işçinin kıdem tazminatı hakkı sadece kadın işçi açısından mümkündür. Kadın işçinin, evlilik nedeniyle işten ayrılması halinde kıdem tazminatına hak kazanacağı sair mevzuatta düzenlenmiştir. Halk arasında evlilik tazminatı olarak isimlendirilen […]
 • İşçilik Alacaklarında Faiz ve Zamanaşımı
  İşçilik alacaklarında faiz ve zamanaşımı hususu özellikle iş hukuku yargılaması bakımından önem arz etmektedir. Faiz miktarı, açılan davanın türüne göre değişebilmekle birlikte faizin miktarı kadar türü ve başlangıç tarihi de […]
 • Kıdem Tazminatı Tavanı [1980-2022]
  İşçinin hak kazanabileceği kıdem tazminatının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek devlet memuruna, bir hizmet yılı için ödenecek en yüksek emekli ikramiyesini geçemez. Buna kıdem tazminatı tavanı denir. Kıdem tazminatı tavanı Hazine […]
 • Brüt Ücret Nedir? Net Ücret Nedir?
  “Brüt ücret nedir, net ücret nedir ve net ücret ile brüt ücret arasındaki farklar nelerdir?” sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.  Net ücret ile brüt ücret arasındaki fark, çalışanın aldığı maaş […]
 • Sigorta Primlerinin Eksik Yatırılması Haklı Fesih Nedenidir
  ÖZET : Mahkemece yapılan emsal ücret araştırmasına ve tanık beyanına göre davacı konumundaki bir işçinin asgari ücretle çalışmayacağı belirlenmiş olup, sigorta primlerinin gerçek ücret üzerinden yatırılmaması 4857 sayılı Yasanın 24 […]
 • Askerlik Nedeniyle İşten Ayrılan İşçinin Kıdem Tazminatı
  Askerlik, 20 yaşını doldurmuş her erkek Türk vatandaşının zorunlu vatandaşlık görevidir. İşçinin iş sözleşmesini askerlik nedenine dayanarak feshetmesi halinde, kanun tarafından öngörülen tazminatlara hak kazanması gündeme gelir. İşçinin uzun dönem […]
 • Yıllık İzin Çıplak Ücret Üzerinden Hesaplanır
  ÖZET : Yıllık izin ücret hesaplamasında ek ödemeler hesaba katılmaksızın çıplak ücret üzerinden hesaplama yapılması gerekir. YARGITAY9. HUKUK DAİRESİ Esas : 2016/1579 Karar : 2019/7058 Tarih : 28.03.2019 MAHKEMESİ :İŞ […]
 • İşçinin Uzun Yıllar İzin Kullanmaması
  ÖZET : Çok uzun yıllar izin kullanmadığını iddia eden davacı asilin beyanı alınmalıdır. YARGITAY22. HUKUK DAİRESİ Esas : 2016/12030 Karar : 2019/9509 Tarih : 24.04.2019 Davacı İsteminin Özeti: Davacı, kıdem […]
 • İşe Başlatılmama Tarihindeki Yıllık İzin Ücreti Esas Alınarak Hesaplama Yapılmalıdır
  ÖZET : Yıllık izin ücreti alacağı, işçinin işe iade davası sonucunda işe başlatılmaması yoluyla gerçekleşen fesih tarihindeki ücret üzerinden hesaplanmalıdır. YARGITAYDOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ Esas : 2012/23213 Karar : 2013/12210 Tarih […]
 • Onur Kırıcı Hareketler Nedeniyle Fesih Halinde Kıdem Tazminatı
  ÖZET : Somut olayda; 22.06.2005 tarihinde davacının iş akdine son verildiği, Yargıtay onamasından geçerek kesinleşen işe iade kararı üzerine tekrar işe başlatıldığı, ancak daha önce çalıştığı yerde çalıştırılmayıp, keşif sırasında […]
 • Farklı Bir Dava Dosyasında Davacının İkrarı
  ÖZET : Davacının farklı bir dava dosyasında tanık olarak verdiği beyanında yıllık izinlerini kullandığını beyan etmesi, kendisinin davacı olduğu dosyada bağlayıcı niteliktedir. YARGITAYDOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ Esas : 2009/24935 Karar : […]
 • Yıllık İzin Ücreti Hesaplamasında İş Günleri Esas Alınır
  ÖZET : İzin kullanılan döneme denk gelen hafta tatilleri izin süresinden mahsup edilemez. YARGITAYDOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ Esas : 2006/29125 Karar : 2007/17379 Tarih : 30.05.2007 Davacı, yıllık izin ücreti alacağının […]
 • Yıllık İzin Ücretine Uygulanacak Faiz
  ÖZET : Dairemizce, iş sözleşmesinin feshinde ödenmesi gereken izin ücreti, geniş anlamda ücret içinde değerlendirilmemiş ve 4857 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde sözü edilen bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faize […]
 • İzin Ücretinden Takdiri İndirim Yapılamaz
  ÖZET : Sözleşmenin feshi üzerine ödenmesi gereken izin ücretinden takdiri indirim yapılması doğru değildir. YARGITAYDOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ Esas : 2010/4557 Karar : 2012/11058 Tarih : 02.04.2012 Davacı, ücret alacağı, kıdem […]
 • Yıllık İzin Süreleri ve Yıllık İzin Ücreti
  Yıllık Ücretli İzin Nedir? 4857 Sayılı İş Kanununa göre yıllık izin, işçinin belirli bir süre işyerinden ayrılarak çevre değiştirmesine, yakınlarını ziyaret imkanı bulmasına olanak sağlayan dinlenme hakkıdır. Anayasanın 50/3 maddesinde […]
 • İşçinin Çalışma Yerinin Sürekli Olarak Değiştirilmesi – Mobbing
  ÖZET : Davacının işyerinde psikolojik tacize maruz kalıp kalmadığı ve bu durumun maddi manevi tazminatı gerektirip gerektirmediği konularında taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. Somut olayda, 56 yaşında evli bir kadın olan […]
 • İşçinin Eylemli Feshi – Fazla Çalışmanın İspatı – Kıdem Tazminatının Reddi
  ÖZET : Eylemli fesih, kıdem tazminatının reddi, fazla çalışmanın ispatı, yöneticinin mesai sürelerini kendisinin belirlemesi. YARGITAYDOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ Esas : 2009/20993 Karar : 2011/34353 Tarih : 03.10.2011 Davacı, kıdem ve […]
 • İşçiye Görevinden Başka İş Yaptırılması Haklı Fesih Nedenidir
  ÖZET : Gece bekçisi olarak çalışan işçiye sulama işlerinin verilmesi haklı fesih sebebidir. YARGITAYDOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ Esas : 2003/3872 Karar : 2003/16872 Tarih : 13.10.2003 Davacı kıdem ve ihbar tazminatının […]
 • İşçiye Uzun Yıllar Yıllık Ücretli İzin Kullandırılmaması Haklı Fesih Nedenidir
  ÖZET : İşçiye çok uzun yıllar yıllık izin kullandırılmaması işçi açısından haklı fesih nedenidir. YARGITAYDOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ Esas : 2014/7387 Karar : 2015/21474 Tarih : 11.06.2015 Yerel mahkemece, davanın kabulüne […]
 • İşçinin Devamsızlığı Halinde Kıdem ve İhbar Tazminatlarının Reddi Gerekir
  ÖZET : İşçinin devamsızlığı halinde kıdem ve ihbar tazminatının reddi gerekir. YARGITAYDOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ Esas : 2007/16625 Karar : 2008/10747 Tarih : 29.04.2008 DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, […]
 • Toplu İş Sözleşmesinde Ücret
  T.C. YARGITAY DOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ  Esas : 2022/4932 Karar : 2022/5892 Tarih : 12.05.2022 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ÜCRETİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN DOĞRU UYGULANIP UYGULANMAMASI EKSİK ÖDENEN ÜCRET ALACAĞI ÜCRET EŞİT […]
 • İşyeri Devrinde Devralan ve Devreden İşverenlerin Kıdem Tazminatı ve İşçilik Alacaklarından Sorumluluğun Kapsamı
  T.C.YARGITAYYİRMİ İKİNCİ HUKUK DAİRESİ Esas : 2012/20545 Karar : 2013/7578 Tarih : 09.04.2013 Davacı, kıdem tazminatı, fazla çalışma ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. […]
 • Arabuluculuk Son Tutanak Tarihinden İtibaren Faiz İstenebilir
  Dava dilekçesinin talep sonucu kısmında bildirilen alacakların dava tarihinden önce arabuluculuk faaliyeti sırasında karşı taraftan talep edilmesi halinde, davalı tarafın arabuluculuk başvurusuna konu edilen alacaklar yönünden son tutanak tarihi itibariyle temerrüde düştüğü ve talep edilen (kıdem tazminatı dışındaki) alacaklara bu tarihten itibaren faiz uygulanabileceği kabul edilmelidir.
 • Sürekli İşçi Kadrosuna Geçme
  Uyuşmazlık, 696 sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçirilen davacı işçinin, kadroya geçişte düzenlenen belirsiz süreli iş sözleşmesi hükümlerine göre ücretinin tespiti ile talep edilen fark ücret alacağının bulunup bulunmadığı ve hükmedilen alacaklara uygulanacak faiz noktasında toplanmaktadır.
 • Hava Taşıma İşlerinde Görevli Mahkeme
  Davacı dava dilekçesinde davalı Türk Hava Yolları kurumunda kabin memuru yani uçucu personel olarak görev yaptığını ileri sürerek bir kısım işçilik hakları talebinde bulunmuş, davalı savunmasında uçucu personel olarak görev yaptığını belirtmiş bulunduğuna göre, 1475 sayılı İş Kanunu 5/1 maddesi kapsamında hava taşıma işlerinde çalıştığı açık seçik ortada bulunmaktadır. Davacının yaptığı iş itibariyle İş Kanunu, hakkında uygulanması olanağı bulunmamaktadır. Böyle olunca davaya bakmaya İş Mahkemesi değil, alacağın miktarıda dikkate alınmak suretiyle Asliye Hukuk Mahkemesi görevli olduğunun kabulü gerekir.
 • Yargıtay Kararı – Tanık Adreslerinin Bildiriminde Kesin Süre Verilmesi Gerektiği
  Özet: 31.05.2022 tarihinde www.resmigazete.gov.tr’de yayınlanan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararı. T.C.YARGITAYDOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ Esas : 2022/3115 Karar : 2022/3812 Tarih : 21.03.2022 KANUN YARARINA TEMYİZ TANIK GÖSTERME – KESİN SÜRE […]
 • İhbar Tazminatı Hesaplama
  İHBAR TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?  İhbar tazminatı hesaplama, işçinin en son aldığı günlük giydirilmiş brüt ücretinin, ihbar süresi ile çarpımı suretiyle bulunur. Buna göre öncelikle işçinin aylık giydirilmiş brüt ücretinin tespit […]
 • Yargıtay Kararı – Haksız Fesihte İhbar Tazminatına Hak Kazanılır
  T.C.YARGITAYDOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ Esas : 2009/37011 Karar : 2012/2264 Tarih : 30.01.2012 DAVA: Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen […]
 • Yargıtay Kararı – İhbar Tazminatının Koşulları
  ÖZET : İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmesini haklı bir nedeni olmaksızın ve usulüne uygun bildirim öneli tanımadan fesheden tarafın, karşı tarafa ödemesi gereken bir tazminattır. Buna göre, öncelikle iş […]
 • Yargıtay Kararı – Haklı Nedenle İstifa Eden İşçi İhbar Tazminatı Alamaz
  T.C.YARGITAYDOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ ÖZET: Mahkemece, iş sözleşmesini haklı nedenle de olsa fesheden tarafın ihbar tazminatı isteyemeyeceği gözetilmeden yanılgılı değerlendirme ile feshin işverence yapıldığı sonucuna varılarak ihbar tazminatı talebinin kabulü hatalı […]
 • Yargıtay Kararı – İşveren İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Feshetmişse İhbar Tazminatına Hak Kazanılmaz
  Özet: İşçinin gözaltına alınması sebebiyle devamsızlık yaptığı, bu suretle işverene derhal fesih hakkı doğduğu, işverenin derhal fesih hakkını kullanması halinde ihbar tazminatı ödemesi gerekmediğine ilişkin karar. T.C.YARGITAYDOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ Esas […]
 • Yargıtay Kararı – Davacının Tazminata Esas Ücretine Yemek Ücretinin Eklenmesi Gerekir
  T.C.YARGITAYDOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ Esas : 2014/32707 Karar : 2016/4200 Tarih : 29.02.2016 Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası […]
 • Yargıtay Kararı – İhbar Tazminatının Hesaplanmasında, İşçinin Son Giydirilmiş Günlük Brüt Ücreti Esas Alınır
  Özet: Hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının ihbar tazminatı hesaplanırken çıplak brüt ücret yerine net ücret esas alınıp buna sosyal yardımlar eklenerek hesap yapılması ve ihbar tazminatı net olarak hesaplandığı […]
 • Yargıtay Kararı – İş Sözleşmesini Fesheden Taraf İhbar Tazminatına Hak Kazanamaz
  ÖZET: İşçiye sataşılması sonucunda işçinin haklı nedenle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda, ihbar tazminatına hak kazanılmaz. T.C.YARGITAY 22. HD. Esas : 2012/6549 Karar : 2012/13972 Tarih : 19.06.2012 DAVA : Taraflar […]
 • Yargıtay Kararı – Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Koşulları
  İş Kanunu Madde 11’de düzenlenen belirli süreli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi çeşitleri, özellikle işçilik alacakları hususunda büyük öneme sahiptir. Bu hususa daire Yargıtay 22. HD. tarafından verilen karar, konuyu […]
 • İhbar Tazminatı ve İhbar Tazminatı Almanın Şartları
  İhbar Tazminatı Nedir? İhbar tazminatı, İş Kanunu’nun 17. Maddesinde düzenlenmiş olup, kanunda tanımı yapılmamıştır. İhbar tazminatı, İş Kanunda belirtilen fesih bildirim şartlarına uyulmamasının tazminat yükümlülüğü olarak değerlendirilmektedir. Kısaca usulsüz iş […]
 • Karar – İşçinin Haklı Sebep Göstermeden İstifa Etmesi
  T.C.YARGITAYDOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ Esas : 2022/2662 Karar : 2022/3734 Tarih : 21.03.2022 İŞÇİNİN HAKLI SEBEP GÖSTERMEDEN İSTİFA ETMESİ KIDEM TAZMİNATI İSTİFADAN BİR GÜN SONRA İŞÇİNİN BİR BAŞKA İŞYERİNDE İŞE GİRMESİ […]
 • 4857 Sayılı İş Kanunu
  2003 yılında Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4857 Sayılı İş Kanunu; çalışma ilkelerinin yanı sıra, işçinin hak ve yükümlülükleri ile işverenin hak ve yükümlülüklerini de içermektedir. İş Kanunu, haklı fesih, […]
 • İşçinin İstifa Dilekçesi Verdikten Sonra Kıdem Tazminatı İstemesi – Karar
  T.C.YARGITAYDOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ Esas : 2022/4884 Karar : 2022/5756 Tarih : 10.05.2022 İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ HAKLI SEBEPLE FESİH İDDİASINI İSPAT KANUN YARARINA BOZMA HAKLI SEBEP İSPAT KURALI (6100 s. Hukuk […]
 • KARAR – İhbar Tazminatına Hak Kazanıldığının Tespiti – Hizmet Süresi – İşçinin Son Ücreti
  T.C.YARGITAYDOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ Esas : 2021/5573 Karar : 2021/9894 Tarih : 03.06.2021 YARGITAY AÇIKLIK GETİRDİ! İHBAR TAZMİNATIYLA İLGİLİ KRİTİK KARAR İHBAR TAZMİNATINA HAK KAZANILDIĞININ TESPİTİ DÖNEMİN SON ÜCRETİ ÜZERİNDEN HESAPLAMAYA […]
 • Husumetli Tanıkların İş Davasında Dinletilmesi
  İş hukuku davalarında tanık delili oldukça önemli bir yere sahiptir. Birçok davada tanık anlatımları yargılamanın gidişatına önemli derecede yön vermektedir. Tanık anlatımları hususunda, tanıkların beyanlarını zayıflatan ya da tanık beyanlarının […]
 • Fazla Çalışmanın İspatı
  İşçinin işyerinde yaptığı fazla çalışmanın ispatı her türlü delil ile ispat edilebilir. Ancak bu ispat faaliyetinin de birtakım sınırları vardır. Bu bağlamda, özellikle tanık anlatımları arasında çelişki olması, yazılı belgeler […]
 • Üç Vardiyalı Çalışılan İş Yerinde Fazla Mesainin İspatı
  İşçi alacaklarında fazla mesainin ispatlanması, işçinin alacağına kavuşması bakımından elzemdir. Fazla çalışmanın ispatlanamaması, çoğu durumda fazla çalışma ücretinin tahsil edilemeyeceği anlamına gelmektedir. Nitekim güncel Yargıtay kararları da bu yönde karar […]
 • İşçi Alacakları Dava Dilekçesi
  İSTANBUL ANADOLU İŞ MAHKEMESİNE DAVACI : ADRES: VEKİLİ : ADRES: DAVALI : ADRES: KONU : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, 500 TL kıdem tazminatı alacağı, 500 TL ödenmeyen ücret […]
 • İşçi Tarafından İş Akdinin Feshi – İhtarname
  KARTAL 00. NOTERLİĞİNE İHTAR EDEN : VEKİLİ : Av. Burak DEMİR Adres: Mehmet Akif Cad. Otomer Galericiler Sitesi A Blok K:4 Sancaktepe / İSTANBUL MUHATAP : Adres: Beşiktaş / İSTANBUL […]
 • İş Mahkemesi Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi
  ………………… İŞ MAHKEMESİNE DOSYA NO DAVACI VEKİLİ DAVALI D.KONUSU: Bilirkişi raporuna karşı itirazlarımızın sunulmasıdır. AÇIKLAMALAR 1-Bilirkişi tarafından fazla mesai hesaplaması yapılırken %30 hakkaniyet indirimin neye dayanılarak yapılmış olduğu anlaşılamamaktadır. Bilirkişi […]
 • İşçi Alacakları Dava Dilekçesi
  ……………… İŞ MAHKEMESİNE Tedbir taleplidir. DAVACI VEKİLİ DAVALILAR KONU Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile …….’ nin davalılardan tahsili talebidir. AÇIKLAMALAR 1-Davalı …… A.Ş, diğer davalı […]
 • Kıdem Tazminatı Hesaplama
  Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır? Kıdem tazminatı hesaplamak için, hesaba katılması gereken başlıca iki unsur vardır:1- İş yerinde çalışılan süre2- En son alınan aylık brüt ücret (maaş) Çalışan ya da kanuni […]
Avukata Sor WhatsApp İletişim