Fazla Mesai Ücreti Ödenmeyen İşçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

30.03.2023

Fazla mesai ücreti ödenmeyen işçi kıdem tazminatı alabilir mi, sorusunun yanıtına bu yazımızda yer verdik.

Fazla mesai ücretinin hiç ödenmemesi ya da eksik ödenmesi çalışma hayatında sık karşılaşılan bir durumdur. Bu şekilde fazla çalışma ücreti ödenmeyen işçi, iş sözleşmesini haklı nedenle feshederek kıdem tazminatı alabilir. Fazla mesai ücreti ödenmeyen işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için, işten çıkma sürecinin mutlaka İş Hukuku Avukatı ile ilerletilmesi gerekir. Aksi durumda işçi hak kaybına uğrayabilir.

Fazla Mesai Ücreti Ödenmeyen İşçinin Hakları

Ücret, işverenin borçları arasında sayılmıştır. Çalışma karşılığı ücretin işçiye ödenmemesi durumu, işçi açısından haklı fesih nedenidir. Ücret, sadece aylık ya da haftalık maaş olarak değil, daha genel anlamda; fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti gibi diğer ücret alacaklarını da kapsamaktadır. Fazla mesai ücretlerinin %50 artırımlı olarak ödenmesi gerekir. Fazla çalışma ücretlerinin işçiye hiç veya eksik ödenmesi durumunda işçi, iş sözleşmesini feshederek kıdem tazminatına ve şartları oluştuysa diğer işçilik alacaklarına hak kazanır.

Öncelikle belirtilmelidir ki 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesi uyarınca işveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez ve ödenmemesi işçi yönünden haklı fesih nedeni olarak kabul edilmiştir. Ücretin tam olarak ödenmesi asıldır. İşveren, işçinin ücretini eksik ödeyemeyeceği gibi 62. madde gereğince yazılı muvafakat olmadıkça ücretten kesinti de yapamaz.  4857 sayılı İş Kanunu’nun 24/II-e bendinde sözü edilen ücret, geniş anlamda ücret olarak değerlendirilmelidir. İkramiye, prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil ücreti gibi alacaklarının ödenmemesi işçiye haklı fesih imkanı verir. İşveren tarafından işçinin ücretinin kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak ödenmediği sabit olduğundan davacının kıdem tazminatı şartları gerçekleştiği için kıdem tazminatına hak kazandığının kabulü gerekmektedir. (Diyarbakır BAM 8. HD – 2019/53 K.)

Sonuç

  1. Fazla mesai ücreti, normal ücretin (maaşın) %50 fazlası olarak ödenir.
  2. Fazla mesai ücretinin eksik, geç veya hiç ödenmemesi durumunda işçi haklı nedenle iş sözleşmesini feshederek kıdem tazminatı alabilir.

Av. Burak DEMİR / Yazar
İş Hukuku alanında çalışan Avukat Burak Demir; dava, arabuluculuk, hesaplama ve danışmanlık hususlarında hukuki hizmet vermektedir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Avukata Sor WhatsApp İletişim