Soru – Cevap

Ücret, çalışanların hayatlarını sürdürebilmeleri ve ailelerini geçindirebilmeleri için büyük öneme sahiptir. İşçinin iş görme borcunun işveren nezdindeki karşılığı olan maaş; sosyal ve ekonomik istikrar için hayati bir unsurdur. Ancak, ne...
Yıllık izin kullandırılmayan işçinin hakları, yıllık izinlerin nasıl kullandırılmadığına göre değişkenlik göstermektedir. Çalışma hayatında yıllık ücretli izinler eksik kullandırılmakta ya da hiç kullandırılmamaktadır. Bununla beraber yıllık izinlerin parçalara bölünerek kullandırıldığı...
Fazla mesai ücreti ödenmeyen işçi kıdem tazminatı alabilir mi, sorusunun yanıtına bu yazımızda yer verdik. Fazla mesai ücretinin hiç ödenmemesi ya da eksik ödenmesi çalışma hayatında sık karşılaşılan bir durumdur....
İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır konusu özellikle işsiz kalmış kişilerin gündemini meşgul etmektedir. İşsizlik maaşı: İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanan ve işsiz kalan çalışanlara geçici bir süreliğine sağlanan maddi destektir. İşsizlik ödeneğinin...
Okul temizlik görevlisinin yılın belli dönemlerinde çalışması nedeniyle mevsimlik işçi sayılıp sayılmayacağı tartışmalıdır. Okul temizlik görevlisinin işçinin işçilik alacakları, iş sözleşmesinin türüne göre değişir. Bu nedenle işçinin iş sözleşmesinin mevsimlik...
İşverenler, işçilere zamanında ve eksiksiz olarak ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Ancak, bazı durumlarda işverenler işçinin ücretini ödemeyebilir veya geç ödeyebilirler. Peki, işçinin ücretinin ödenmemesi veya geç ödenmesi durumunda kıdem tazminatı alınabilir...
İhbar tazminatı, işverenin iş sözleşmesini feshetmeden önce çalışana önceden haber verme zorunluluğu doğrultusunda ödenen bir tür tazminattır. İşverenin, işçiye uygun bir süre içerisinde bildirim yapmaması durumunda işçi, ihbar tazminatı talep...
Kıdem tazminatı hesaplaması, işçinin işe başladığı tarihten işten ayrıldığı tarihe kadar geçen süreyi dikkate alarak yapılır. Kıdem tazminatı hesaplama örneği: Diyelim ki, bir işçi şu koşullara sahip: Kıdem tazminatı =...
Avukata Sor WhatsApp İletişim