İş Hukuku

İş Hukuku alanında hizmet veren Avukat Burak Demir Hukuk Bürosu, müvekkillerinin insan kaynakları birimleri ile sürekli iletişim halinde çalışarak, istihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği ana kadar bütün prosedürün yasal düzenlemelere uygun yerine getirilmesini sağlamakta ve gerekli görüldüğü durumlarda müvekkil uygulamasının mevzuata uygunluğu için yeniden tanzim edilmesine destek vermektedir. Bunun yanı sıra, çalışan açısından da gerekli hizmetleri vermektedir.

Kıdem tazminatı şartlarını sağlamayan işçiye kıdem tazminatı ödenmez. İşçiye hangi durumlarda kıdem tazminatı ödenmeyeceği kanunda tek tek belirtilmemiştir. Bunun yerine kanun metninde genel çerçeve belirlenmiş olup, işçiye hangi durumlarda kıdem...
Kıdem tazminatı şartları, işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi açısından önemlidir. Sadece kıdem tazminatı alma şartlarını taşıyan işçi kıdem tazminatına hak kazanabilir. İstifa durumunda kıdem tazminatı alınabilir mi, kıdem tazminatı koşulları...
Belirli süreli iş sözleşmesi kıdem tazminatı konusu, özellikle; proje bazlı, mevsimlik, geçici durumlarda çalışanlar için önemlidir. Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilerin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için İş Kanununda...
Ayrımcılık tazminatı İş Kanunu Madde 5/6’da işverenin eşit davranma yükümlülüğüne aykırı hareket etmesinin yaptırımı olarak düzenlenmiştir. İş Kanununda ayrımcılık tazminatının en fazla 4 aylık ücret kadar olabileceği hüküm altına alınmıştır....
İşçi ve işverenin yükümlülükleri, ileride ortaya çıkması muhtemel uyuşmazlıkların çözümlenmesi bakımından önem taşımaktadır. İşçi ve işverenin hak ve yükümlülükleri Türk Borçlar Kanunun ve İş Kanununda düzenlenmiştir. Mevzuatta düzenlenen bu hususlara...
Teknolojinin yaygınlaşmasının yanı sıra, dünya çapında yaşanan salgın hastalıklarla beraber uzaktan çalışma oldukça yaygın bir duruma gelmiştir. Uzaktan çalışma, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren işverenlerin, farklı ülkelerde işçi istihdam edebilmesine katkı...
Çalışma hayatının en önemli unsurlarından biri olan iş sözleşmesi, işçi ve işverenin hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi açısından oldukça önem taşımaktadır. Kurumsal hayatta daha çok yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi, daha...
Konut kapıcıları hakkındaki hukuki düzenlemelerin hem İş Kanununda hem de yönetmelik ile belirlenmiş olması karışıklıklara yol açabilmektedir. Bu yazımızda yeni düzenlemeler ile birlikte kapıcıların İş Hukuku kapsamındaki haklarını ele aldık....
İş Kanunu, işçi ve işverenin hak ve ödevlerini, işçi ile işveren arasındaki ilişkileri, işçi ile işveren arasında ortaya çıkabilecek ihtilafların nasıl çözümleneceğine dair düzenlemeler içermektedir. İş Kanunun işçilere sağladığı avantajları...
İşsizlik maaşı başvurusu için yapılması gerekenleri; gerekli evrakları, e-devlet başvurusunu, başvuru süresini ve diğer hususları bu yazımızda ele aldık. Buradaki adımları takip ederek işsizlik maaşı başvurusunda bulunabilirsiniz. İşsizlik Maaşı Başvurusu...
İşsizlik maaşı, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu 46 ila 52. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Kanuna göre işsizlik maaşı ya da kanunda geçen adıyla işsizlik ödeneği; Sigortalı işsizlere kanunda belirtilen süre ve...
Evlenen işçinin kıdem tazminatı hakkı sadece kadın işçi açısından mümkündür. Kadın işçinin, evlilik nedeniyle işten ayrılması halinde kıdem tazminatına hak kazanacağı sair mevzuatta düzenlenmiştir. Halk arasında evlilik tazminatı olarak isimlendirilen...
İşçilik alacaklarında faiz ve zamanaşımı hususu özellikle iş hukuku yargılaması bakımından önem arz etmektedir. Faiz miktarı, açılan davanın türüne göre değişebilmekle birlikte faizin miktarı kadar türü ve başlangıç tarihi de...
İşçinin hak kazanabileceği kıdem tazminatının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek devlet memuruna, bir hizmet yılı için ödenecek en yüksek emekli ikramiyesini geçemez. Buna kıdem tazminatı tavanı denir. Kıdem tazminatı tavanı Hazine...
“Brüt ücret nedir, net ücret nedir ve net ücret ile brüt ücret arasındaki farklar nelerdir?” sorularının cevaplarını bu yazımızda bulabilirsiniz.  Net ücret ile brüt ücret arasındaki fark, çalışanın aldığı maaş...
Askerlik, 20 yaşını doldurmuş her erkek Türk vatandaşının zorunlu vatandaşlık görevidir. İşçinin iş sözleşmesini askerlik nedenine dayanarak feshetmesi halinde, kanun tarafından öngörülen tazminatlara hak kazanması gündeme gelir. İşçinin uzun dönem...
Yıllık Ücretli İzin Nedir? 4857 Sayılı İş Kanununa göre yıllık izin, işçinin belirli bir süre işyerinden ayrılarak çevre değiştirmesine, yakınlarını ziyaret imkanı bulmasına olanak sağlayan dinlenme hakkıdır. Anayasanın 50/3 maddesinde...
ÖZET : İşçiye çok uzun yıllar yıllık izin kullandırılmaması işçi açısından haklı fesih nedenidir. YARGITAYDOKUZUNCU HUKUK DAİRESİ Esas : 2014/7387 Karar : 2015/21474 Tarih : 11.06.2015 Yerel mahkemece, davanın kabulüne...
12
Avukata Sor WhatsApp İletişim