Avukat Burak Demir: İş Hukuku Avukatı

İş hukuku, günümüzde giderek daha önemli hale gelen ve işçi- işveren ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu alanda hizmet veren avukatlar, işçilerin ve işverenlerin haklarını koruyarak adil bir çalışma ortamı sağlamayı amaçlar.

İşçilerin haklarını koruma misyonunu benimseyen Avukat Burak Demir, çalışmalarını iş hukuku alanında yoğunlaştırmıştır. İşçilerin en temel haklarından olan adil ücret, düzenli çalışma saatleri ve sağlıklı çalışma koşulları konularında sendikal çalışmalara destek veren Av. Burak Demir, işçilerin yaşadığı haksızlıklara karşı mücadele amacıyla pek çok sivil toplum kuruluşunda görev almaktadır.

İş Hukuku Avukatı olarak hizmet veren Avukat Burak Demir, iş hukuku alanında karşılaşılan pek çok farklı konuda çalışmalar gerçekleştirmektedir. İş sözleşmeleri, işten çıkarma ve işe iade davaları, ücret ve tazminat alacakları (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı), iş kazaları ve meslek hastalıkları, fazla mesai ve yıllık izin hakkı, iş güvencesi ve mobbing gibi konularda müvekkillerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır.

Tüm hukuki süreçlerde, her bir davanın detaylarını ve müvekkilinin beklentilerini dikkate alarak kişiye özel stratejiler geliştiren Avukat Burak Demir, müvekkillerinin haklarını en iyi şekilde korumak için titiz, şeffaf ve hesap verilebilir bir çalışma sergilemektedir. Hem hukuki süreçlerin yönetilmesi, hem de işçi ve işveren arasındaki müzakerelerde işçi avukatı olarak görev yapan Av. Burak Demir, iş hukuku alanında müvekkillerine en iyi hizmeti sunma amacıyla sürekli olarak güncel hukuki düzenlemeleri yakından takip etmektedir.

Kıdem tazminatı şartlarını sağlamayan işçiye kıdem tazminatı ödenmez. İşçiye hangi durumlarda kıdem tazminatı ödenmeyeceği kanunda tek tek belirtilmemiştir. Bunun yerine kanun metninde genel çerçeve belirlenmiş olup, işçiye hangi durumlarda kıdem...
Kıdem tazminatı şartları, işçinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi açısından önemlidir. Sadece kıdem tazminatı alma şartlarını taşıyan işçi kıdem tazminatına hak kazanabilir. İstifa durumunda kıdem tazminatı alınabilir mi, kıdem tazminatı koşulları...
Belirli süreli iş sözleşmesi kıdem tazminatı konusu, özellikle; proje bazlı, mevsimlik, geçici durumlarda çalışanlar için önemlidir. Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilerin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için İş Kanununda...
Ayrımcılık tazminatı İş Kanunu Madde 5/6’da işverenin eşit davranma yükümlülüğüne aykırı hareket etmesinin yaptırımı olarak düzenlenmiştir. İş Kanununda ayrımcılık tazminatının en fazla 4 aylık ücret kadar olabileceği hüküm altına alınmıştır....
İşçi ve işverenin yükümlülükleri, ileride ortaya çıkması muhtemel uyuşmazlıkların çözümlenmesi bakımından önem taşımaktadır. İşçi ve işverenin hak ve yükümlülükleri Türk Borçlar Kanunun ve İş Kanununda düzenlenmiştir. Mevzuatta düzenlenen bu hususlara...
Teknolojinin yaygınlaşmasının yanı sıra, dünya çapında yaşanan salgın hastalıklarla beraber uzaktan çalışma oldukça yaygın bir duruma gelmiştir. Uzaktan çalışma, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren işverenlerin, farklı ülkelerde işçi istihdam edebilmesine katkı...

  Sizi Arayalım

  YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas : 2011/6833 Karar : 2012/12210 Tarih : 04.06.2012 Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi...
  Çocuk bakıcılığı işinin iş kanunu kapsamında olup olmaması, özellikle işçilik alacakları bakımından önem arz eder. Dadılık veya çocuk eğiticiliği olarak da tarif edilen çocuk bakıcılığı İş Kanunu kapsamında olup olmadığı...
  ÖZET : Gerçekten de davacının davalılara ait evin bahçesinde bahçe işi ile uğraştığı konusunda duraksama bulunmamaktadır. Davacı asil de 14.04.2015 tarihli duruşmadaki beyanında, davalıların villasında bahçe işlerinde çalışıp, davalıların tavuklarına...
  ÖZET : Toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan hava taşıma işlerine ilişkin uyuşmazlıkların iş mahkemelerinde görülmesi gerekir. Toplu iş sözleşmesinden kaynaklanmayan uyuşmazlıklar ise, genel mahkemelerde görülür. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas :...
  ÖZET : Yıllık izinlerin talep edilmesine rağmen çok kısa süreler ile kullandırılması işçi açısından haklı fesih sebebi olarak değerlendirilebilirse de, kullandırılan yıllık izinlerin 10 günden kısa olması nedeni ile kullanılmamış...
  ÖZET : 4857 sayılı İş Kanunu’nun 59’uncu maddesinde, iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, işçiye kullandırılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretlerin son ücret üzerinden ödeneceği hükme bağlanmıştır. Yıllık...
  Soru - Cevap
  Ücret, çalışanların hayatlarını sürdürebilmeleri ve ailelerini geçindirebilmeleri için büyük öneme sahiptir. İşçinin iş görme borcunun işveren nezdindeki karşılığı olan maaş; sosyal ve ekonomik istikrar için hayati bir unsurdur. Ancak, ne...
  Yıllık izin kullandırılmayan işçinin hakları, yıllık izinlerin nasıl kullandırılmadığına göre değişkenlik göstermektedir. Çalışma hayatında yıllık ücretli izinler eksik kullandırılmakta ya da hiç kullandırılmamaktadır. Bununla beraber yıllık izinlerin parçalara bölünerek kullandırıldığı...
  Fazla mesai ücreti ödenmeyen işçi kıdem tazminatı alabilir mi, sorusunun yanıtına bu yazımızda yer verdik. Fazla mesai ücretinin hiç ödenmemesi ya da eksik ödenmesi çalışma hayatında sık karşılaşılan bir durumdur....
  İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır konusu özellikle işsiz kalmış kişilerin gündemini meşgul etmektedir. İşsizlik maaşı: İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanan ve işsiz kalan çalışanlara geçici bir süreliğine sağlanan maddi destektir. İşsizlik ödeneğinin...
  Okul temizlik görevlisinin yılın belli dönemlerinde çalışması nedeniyle mevsimlik işçi sayılıp sayılmayacağı tartışmalıdır. Okul temizlik görevlisinin işçinin işçilik alacakları, iş sözleşmesinin türüne göre değişir. Bu nedenle işçinin iş sözleşmesinin mevsimlik...
  İşverenler, işçilere zamanında ve eksiksiz olarak ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Ancak, bazı durumlarda işverenler işçinin ücretini ödemeyebilir veya geç ödeyebilirler. Peki, işçinin ücretinin ödenmemesi veya geç ödenmesi durumunda kıdem tazminatı alınabilir...
  Avukata Sor WhatsApp İletişim